ś.p. ks. Piotr Andrzej Mazur

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 22 marca 2009 r. zmarł nagle ks. Piotr Andrzej Mazur, członek wspierający Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. Był on prawnukiem i wnukiem wysiedlonych Gdynian w 1939 roku z rodziny Miłoszów. Rodzinie zmałego i wpólnocie parafialnej parafii Świętej Trójcy w Gdyni, z którą był związany jako wikary składamy wyrazy współczucia. Czytaj więcej

Msza św. na terenie obozu śmierci niemożliwa?

W czwartek 9 maja 2013 r. na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie odbyła się uroczystość z okazji 68 rocznicy wyzwolenia obozu. KL Stutthof był najdłużej działającym niemieckim obozem zagłady, położonym na obecnym terytorium Polski. Działał – poprzez „filie” w różnych miejscowościach byłego Wolnego Miasta Gdańska – już od 2 września 1939 r. Jednocześnie budowano główny obóz, między wsiami Stegna i Sztutowo, około 35 km od Gdańska. Wojska sowieckie wkroczyły tu dopiero 9 maja 1945 r. Dwa dni po kapitulacji Niemiec w Reims, już po zakończeniu II wojny światowej w Europie! Czytaj więcej

150 lat temu

W międzywojennej Polsce pamiętano o powstaniu styczniowym i jego żołnierzach, powstańcach, których specjalnie honorowano. To, że w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość i to, że w 1920 roku wojska polskie pod wodzą gen. Hallera wkroczyły na Pomorze i 10 lutego objęły w posiadanie brzeg Bałtyku – też jest zasługą uczestników polskich powstań – konfederatów barskich, powstańców kościuszkowskich, powstańców listopadowych, ale może przede wszystkim powstańców styczniowych. Samo powstanie zakończyło się klęską, a jego uczestnicy okrutnie mordowani, a inni zsyłani na Sybir, polskie majątki zagarnęli rosyjscy zaborcy. Jednak bez tego wolnościowego zrywu styczniowego nie byłoby wolnej Polski wywalczonej pod wodzą marszałka Józefa Piłsudskiego, który także w 1920 roku dowodził obroną przed bolszewickim najazdem. Czytaj więcej

73 rocznica wysiedleń gdynian

To już 73 rocznica naszych wysiedleń z Gdyni, którą budowali przed wojną nasi rodzice i najstarsi członkowie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. Jak co roku, w dniu 16 października 2012r., spotkaliśmy się przed dworcem Gdynia Główna, gdzie przy wejściu ponownie po remoncie zamontowano tablicę upamiętniającą wysiedlenia gdynian jesienią 1939 roku. Na uroczystość ponownego odsłonięcia odnowionej tablicy przybyli licznie członkowie naszego stowarzyszenia oraz prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek, przedstawiciele dowództwa Marynarki Wojennej oraz Kompania Honorowa i Orkiestra Marynarki Wojennej, przedstawiciele samorządu, a także posłanka PiS Dorota Arciszewska Mielewczyk i poseł PiS Janusz Śniadek. Jak co roku w uroczystości brała udział młodzież XII Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Mechanicznych im. Tadeusza Wendy z Gdyni z zastępcą dyrektora mgr Rafałem Miłoszem. Uczennica tej szkoły odczytała fragment wiersza Marcelego Pieli „Miałem 14 lat, 18 miesięcy” ukazujący dramatyczne chwile wysiedleń gdynian w 1939 roku. Czytaj więcej

List do MEN

L.dz.  SGW/22/12

Gdynia, dnia  27.03.2012.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych zdecydowanie popiera protest w sprawie proponowanych przez MEN zmian w programach nauczania historii w polskich szkołach drastycznie ograniczających nauczanie tego przedmiotu. Jednocześnie, pragniemy wyrazić  serdeczne podziękowanie inicjatorom tego protestu oraz wszystkim jego uczestnikom dołączającym rotacyjnie do głodujących. Czytaj więcej

Nasz protest

Gdynia, 28.02.2012r.

                             Pan Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Czytaj więcej

Polskość poniewierana

Oświadczenie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych stanowczo protestuje przeciwko agresywnym wystąpieniom wobec tradycyjnych uroczystości patriotycznych i pochodowi z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Warszawie, zarówno niemieckich jak i miejscowych środowisk antypolskich. Czytaj więcej

72 rocznica masowych wysiedleń gdynian w 1939 roku

W dniu 18 października 2011r. na Placu Gdynian Wysiedlonych odbyła się uroczystość upamiętniająca kolejną, 72 rocznicę wysiedleń polskich mieszkańców Gdyni przez niemieckiego okupanta w październiku 1939 roku i w latach następnych. Wyrzucono wówczas brutalnie około 80 tysięcy gdynian, budowniczych tego najnowocześniejszego wówczas portu i miasta nad Bałtykiem, polskiego okna na świat. Na ich miejsce sprowadzono z Rzeszy i krajów nadbałtyckich Niemców, a port przeznaczono przede wszystkim na bazę dla Kriegsmarine.

Czytaj więcej

List do dyrektora Muzeum Stutthof

Gdynia, 9 września 2011 r.
Sz. P.
Piotr Tarnowski
Dyrektor Muzeum  Stutthohf

Szanowny Panie Dyrektorze,

Po raz kolejny zwracam się do Pana listownie i po raz kolejny robię to w sprawie bardzo istotnej. Czytaj więcej

Oświadczenie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych

Gdynia, 17.05.2011.

Oświadczenie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych

W związku z informacjami medialnymi o planowanym przyjeździe do Trójmiasta 22 maja  b.r. Eriki Steinbach – animatorki ruchu „wypędzonych” Niemców – Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych oświadcza: Czytaj więcej

Wolność i Prawda

Jak podają publikatory:  „Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta zamieszczono tekst przemówienia, które prezydent Lech Kaczyński miał wygłosić 10 kwietnia w Katyniu. Tekst publikowany wcześniej przez niektóre media jako przemówienie prezydenckie był w rzeczywistości listem do Rodzin Katyńskich.” I my podobnie tekst ten poprzednio podaliśmy na naszej stronie jako przygotowany przez Prezydenta tekst przemówienia.
Obecnie zamieszczamy właściwy tekst niewygłoszonego w Katyniu przemówienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czytaj więcej

List do Rodzin Katyńskich Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyńskich! Szanowni Państwo!

W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu.

Najbardziej tragiczną stacją tej drogi był Katyń. Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci.

Ukrywanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili – stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: założycielskim kłamstwem PRL. Był to czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę. Jednak bliscy pomordowanych i inni, odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieśli ją przez czas komunistycznych rządów i powierzyli rodakom wolnej, niepodległej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza Rodzinom Katyńskim, jesteśmy winni szacunek i wdzięczność. W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości.

Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruł relacje między Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tą drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie cofając.

Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu na pamięć ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin. Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament zaufania i partnerstwa pomiędzy sąsiednimi narodami w całej Europie.

Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami. Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci!

Kontrowersyjna tablica

W gdyńskim kościele ojców redemptorystów w Gdyni na ulicy Portowej odsłonięto ostatnio tablicę upamiętniającą zatopienie niemieckich okrętów, które w styczniu 1945 roku przewoziły z portu w Gdyni (wówczas przemianowanej przez Niemców na Gotenhafen) niemieckich uciekinierów z dawnych Prus Wschodnich i z Pomorza. Byli to niemieccy dygnitarze partyjni i policyjni, ich rodziny, lub rodziny niemieckich oficerów, a także znaczna część zaokrętowanych to byli niemieccy żołnierze, marynarze u-botów. Czytaj więcej

Moja wigilia Świąt Bożego Narodzenia w czasie okupacji niemieckiej

Kociewie – wieś Jaroszewy oddalona 3 km od Pogódek, 10 km od Skarszew, pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą jeszcze z 1198 r. Natomiast Pogódki to miejscowość pierwszego osiedlenia się na Pomorzu zakonu Cystersów, którzy następnie założyli swój klasztor w Pelplinie, gdzie do tej pory zachowały się liczne ślady ich działalności.   Czytaj więcej

Chwała niepokonanym

W siedemdziesiąta rocznicę wybuchu II wojny światowej Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych pragnie wyrazić swój hołd obrońcom Ojczyzny, którzy w 1939 roku ginęli w nierównej walce z niemieckim najeźdźcą. Obrońcom Westerplatte i Poczty Polskiej w Gdańsku, żołnierzom i marynarzom obrońcom Gdyni, obrońcom Helu, który bronił się najdłużej – wszystkim poległym na licznych frontach świata, gdzie nie zabrakło polskich żołnierzy. Poległym pod Monte Cassino, w Tobruku, we fiordach Norwegii, w walkach powietrznych nad Anglią, w walkach w czasie wyzwalania Europy Zachodniej. Pomordowanym w miejscach masowego ludobójstwa, jak lasy Piaśnicy, w tym licznym wybitnym gdynianom , Szpęgawska i wielu miejsc martyrologii rozsianych po całej polskiej ziemi. Także tym polskim oficerom, którzy ponieśli bohaterską śmierć zamordowani w Katyniu i na niezliczonych miejscach pod panowaniem Rosji Sowieckiej. Polskim żołnierzom, którzy z niewoli sowieckiej dążyli do Polski z polskim wojskiem  gen. Andersa i w dramatycznym szlaku na Berlin. Tym polskim żołnierzom i oficerom, którzy zginęli w walce w ruchu oporu, bohaterskim harcerzom, wszystkim  zaangażowanym w ruch oporu i podtrzymywanie życia narodu w tych niezwykle trudnych dniach, polskim nauczycielkom i nauczycielom pracującym w tajnym nauczaniu. Tragicznie doświadczonym rodzinom wywożonych z naszych Kresów na dalekie stepy Kazachstanu, skąd wielu nigdy już nie powróciło. Polskim dzieciom podlegającym germanizacji, oderwanym od rodziców, którzy zginęli  zamordowani w czasie pacyfikacji, jak miało to miejsce na Zamojszczyźnie. Polakom zamordowanym przez bandy UPA na wschodnich Kresach Rzeczypospolitej. Czytaj więcej

Pierwsze źródłowe wydawnictwo o naszych wysiedleniach w 1939 roku

Dr Elżbieta Rojowska i dr Monika Tomkiewicz są autorkami pierwszej książki przynoszącej tak obszerny materiał źródłowy na temat dramatycznych przeżyć mieszkańców Gdyni jesienią 1939 roku: aresztowania, egzekucje, wysiedlenia były naszym udziałem, udziałem ludności cywilnej narodowości polskiej w Gdyni w latach 1939 – 1945.  Czytaj więcej

Polityka historyczna zastępuje prawdę historyczną

Obecnie pojęcie prawdy historycznej, wydawać by się mogło podstawowe dla poznania i refleksji historycznej , coraz bardziej traci na znaczeniu wobec innego terminu – polityki historycznej. W publicystyce i w języku polityków  jako najważniejsze pojawia się najczęściej pojęcie polityki historycznej. A oznacza ono stosowanie zwykłego kłamstwa propagandowego, które ma uzasadnić  lub usprawiedliwić niegodziwe postępowanie państw o ambicjach mocarstwowych wobec mniejszych, a więc słabszych państw i narodów, chociaż formalnie i na forum ONZ uznaje się ich prawo do bezpiecznego i niepodległego bytu. Czytaj więcej

Ciekawy film na antenie BBC Knowledge

Kulisy II wojny światowej (World War II Behind Closed Doors)

W maju i czerwcu 2009 r. – w poniedziałki o godz. 21:00 – stacja BBC Knowledge nadaje (z polskim podkładem językowym) 6-cio-odcinkowy fabularyzowany materiał dokumentalny ujawniający prawdziwą historię wybuchu, zakończenia i skutków II wojny światowej.

Czytaj więcej

Potraktowani jak zwierzęta

„Nasza Polska”         nr 11 (698) 17.III.2009

POTRAKTOWANI JAK ZWIERZĘTA

Z BENEDYKTEM WlETRZYKOWSKIM, prezesem Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, rozmawia JACEK SĄDEJ Czytaj więcej

Rocznice 2009

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych w roku 2009 weźmie udział w uroczystościach związanych z wybuchem II wojny światowej, która w Gdyni i na całym Pomorzu stała się czasem wielkich tragedii Polaków, masowych egzekucji przeprowadzanych przez Niemców, szczególnie w lasach Piaśnicy, ale także na ulicach naszego miasta, aresztowań i zsyłki do obozu Stutthof, a wreszcie masowych wysiedleń ludności Gdyni jesienią 1939 roku i w latach następnych. To, co spotkało budowniczych Gdyni, ludzi, którzy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po latach kolonialnej niewoli w czasie zaborów przybyli tu dosłownie z całego świata, by wybudować najnowocześniejszy port na Bałtyku i wspaniałe miasto – to nie zdarzyło się jeszcze nigdy w historii światowej żeby wszystkich tych ludzi wyrzucić z miasta. Dotknęło to około 80 % jego mieszkańców, najczęściej ludzi młodych, którzy musieli zostawić cały dorobek swego życia i iść na tułaczkę, z której wielu nigdy nie powróciło. Ich majątek  i to piękne miasto z całą jego nowoczesną gospodarką zagarnęli Niemcy przybyli z Rzeszy, a  także z krajów nadbałtyckich, które wcześniej kolonizowali. Niemcy planowali utworzyć w centrum Europy wielkie państwo niemieckie, natomiast Słowian, w tym szczególnie Polaków zamierzali wymordować podobnie jak Żydów, a tych, którzy by pozostali przy życiu zamierzali wysiedlić za Ural. Represje i wysiedlenia gdynian były pierwszym etapem realizacji tego planu. Czytaj więcej

Nasz protest wobec szkalującego filmu

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych wyraża stanowczy protest wobec realizacji filmu ”Tajemnica Westerplatte” szkalującego bohaterskich obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Czytaj więcej

Rocznica ludobójstwa na Wołyniu

W lipcu 2008 roku mija 65 rocznica aktów masowego ludobójstwa dokonanego przez ukraińskie UON – UPA  na Polakach od wieków zamieszkujących rozległe tereny na Wołyniu. Tamte wydarzenia dotknęły także członków naszego Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. Czytaj więcej

List otwarty

  Gdynia, 2.06.2008 r.

Pani Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25
00-918 Warszawa

 

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych stanowczo protestuje przeciwko tworzeniu wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika historii do nauczania w polskich szkołach.  Czytaj więcej

List otwarty do Premiera Donalda Tuska

Warszawa, 13 maja 2008 r.

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Mimo rozczarowania, jakie było moim udziałem, kiedy nie otrzymałem odpowiedzi na list z prośbą o pomoc wysłany w dniu 25 lutego 2008 r. chciałem Panu wyrazić słowa podziękowania za Pańskie wystąpienie w rocznicę wyzwolenia obozu w Stutthof. Przemówienie to natknęło mnie nadzieją, że krzywdy Polaków doznane ze strony hitlerowskich Niemiec nie pójdą w zapomnienie, a słuszne oczekiwania ofiar mogą liczyć na wsparcie ze strony kierowanego przez Pana rządu. Zrozumiałem, że być może list mój nie dotarł do Pana i pozwalam sobie wystąpić raz jeszcze z prośba o pomoc. Czytaj więcej

„Koncert niemiecki”

„Koncert niemiecki”  na dwa fortepiany z orkiestrą
pod batutą maestro Anieli

Niemcy zbudują „Widoczny znak – pożegnanie z koloniami w Europie Wschodniej i Środkowej”!  Taką wiadomość przyniosły agencje prasowe w dniu 20 marca  2008, widać z tego, iż Niemcy, podobnie jak inni – byli kolonizatorzy, postanowili nakręcić swoje „Pożegnanie z Afryką”  w formie takiego właśnie „monumentu”. Czytaj więcej

Rudiego Pawelki – czas pożegnań z koloniami

W sobotnio-niedzielnym wydaniu „Naszego Dziennika” (15 – 16 marca 2008) znajdujemy wywiad z przewodniczącym Ziomkostwa Śląskiego, przedstawicielem tzw. Związku Wypędzonych, członkiem CDU i prezesem rady nadzorczej Powiernictwa Pruskiego Rudim Pawelką, z którym rozmawia Waldemar Maszewski. Z tej krótkiej rozmowy wyłania się charakterystyczny „portret” Rudiego  Pawelki, jego mentalność i swoiste rozumienie historii, a co za tym idzie także teraźniejszości stosunków polsko-niemieckich.

Czytaj więcej

List otwarty do Pana Donalda Tuska

List otwarty do Pana Donalda Tuska
Prezesa Rady Ministrów

                                               Gdynia, dnia 25.02.2008r.

Szanowny Panie Premierze,

Zwracam się do Pana jako obywatel polski, Prezes Stowarzyszenia Wysiedlonych Gdynian – pierwszych ofiar zbrodniczej polityki czystek etnicznych prowadzonej przez państwo niemieckie po agresji na Polskę w 1939 r., w imieniu członków Stowarzyszenia. Czytaj więcej

Wyrażamy solidarność z listem z Poznania

„Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych” pragnie tą drogą wyrazić swe pełne i solidarne poparcie dla treści Listu Otwartego Stowarzyszenia „Wspólnota Ofiar Niemieckich Wypędzeń” z Poznania skierowanego na ręce Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Lecha Kaczyńskiego, łączymy się z wyrażonymi w tym liście dramatycznymi pytaniami. Czytaj więcej

Polowanie z nagonką

Dziennikarstwo w czasach dzisiejszych przeżywa niezwykły rozkwit i chociaż na rynku prasowym w istocie działa niewielu wydawców, to na brak tytułów narzekać nie  możemy. Czytaj więcej

Apel do wysiedlonych

Gdynianie rozproszeni w Polsce i na całym świecie na skutek wysiedleń w latach 1939 – 1945,  nawiążcie kontakt z naszym Stowarzyszeniem Gdynian Wysiedlonych!

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych pragnie także tą drogą nawiązać współpracę z innymi podobnego typu stowarzyszeniami wysiedlonych Polaków istniejącymi w Polsce.

Zmarł kapelan Rodzin Katyńskich ks. prałat Zdziesław Jastrzębiec Peszkowski

Zmarł kapelan Rodzin Katyńskich

ks. prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski

Ks. prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski był jednym z tych wybitnych kapłanów, którzy powołani by nieść swój krzyż za Chrystusem misję swoją wypełnili jak pierwsi Apostołowie.

Jest takie zdjęcie, na którym Anna Pietraszek ujęła dwóch polskich kandydatów do pokojowej Nagrody Nobla: o. Mariana Żelazka, werbistę i ks. prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego – każdy z nich doświadczył Golgoty XX wieku, jaką był obóz koncentracyjny w Dachau – na Zachodzie i Las Katyński – na Wschodzie. O. Żelazek wspominał swoich kolegów z seminarium, którzy umierali na jego rękach w Dachau, ks. prałat Peszkowski w swej uroczystej katyńskiej stule w czasie ekshumacji polskich oficerów w Katyniu brał do ręki ich czaszki, błogosławił i namaszczał; był jednym z nich w Kozielsku i cudem uniknął śmierci w transporcie do Katynia. Po przejściu szlaku wojennego z Armią Polską na Zachodzie wstąpił do seminarium duchownego w USA i przyjął święcenia kapłańskie. Jako koronny świadek zbrodni bolszewickiej Rosji na polskich oficerach w Katyniu przez lata całe nie mógł wrócić do Polski. Gdy tylko to było możliwe, powrócił do Polski i stał się kapelanem Rodzin Katyńskich. O. Marian Żelazek po wyzwoleniu z obozu w Dachau dokończył studia, przyjął święcenia kapłańskie i jako misjonarz werbista wyjechał do Indii, gdzie zaopiekował się trędowatymi w Puri.

Zarówno ks. prałat Peszkowski, jak i o. Żelazek zawsze podkreślali konieczność wybaczenia oprawcom, ale swoją działalnością dawali świadectwo tragicznej przeszłości i martyrologii narodu polskiego w swych najwybitniejszych synach – kapłanach i oficerach Wojska Polskiego. Przesłanie ich życia było przesłaniem pokojowym – nie spotkało się jednak ze zrozumieniem wśród gremium przyznającego pokojowe nagrody Nobla, które okazało się gremium „poprawnym politycznie” i nie chciało się narazić dwóm państwom, które mają „trudną” przeszłość – Niemcom i Rosji.

Wśród rodzin w 1939 roku wysiedlonych przez Niemców z Gdyni były także – rodziny polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Śmierć ks. prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich, okryła żałobą gdyńską Rodzinę Katyńską, ale także nasze środowisko Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych.

Ks. prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski jest jedną z tych wybitnych postaci, które symbolizują to co najszlachetniejsze w dziedzictwie Polski międzywojennej, w polskiej tradycji patriotycznej i katolickiej.

la

Dziewięćdziesiąte urodziny

Pani Irena Kaim, członek naszego stowarzyszenia, w dniu 4 sierpnia 2007 roku obchodziła Swe dziewięćdziesiąte urodziny. Z tej okazji serdeczne życzenia oraz bukiet róż, a także tradycyjne „100 lat i więcej”, odśpiewali uczestnicy cotygodniowego spotkania SGW. Czytaj więcej

Skandaliczny wyrok

Jako skandaliczny uznać trzeba wyrok Sadu Krajowego w Kolonii zakazujący rozpowszechniania plakatu Powiernictwa Polskiego, na którym widnieje Erika Steinbach w towarzystwie oficera SS i rycerza krzyżackiego, które to osoby towarzyszące mają jakoby rysy podobne do szefowej Związku Wypędzonych, Eriki Steinbach. Według tego wyroku Powiernictwu Polskiemu grozi także kara 250 tys. euro lub pół roku aresztu. Zakaz publikacji rozciągnięty został także na teren Polski. Czytaj więcej

Gdynianie chcą dokonania bilansu strat wojennych

W kolejną rocznicę wyzwolenia spod okupacji niemieckiej w dniu 28 marca 2007 roku na posiedzeniu Rady Miasta radny Paweł Stolarczyk wraz z Prezesem Powiernictwa Polskiego Dorota Arciszewską – Mielewczyk zwrócili się z apelem o powołanie specjalnego Zespołu do ustalenia strat osobowych mieszkańców Gdyni oraz strat materialnych w czasie wojny 1939 – 1945.

Gdynia, 28.03.2007 r. Czytaj więcej

Od zespołu redakcyjnego

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych pragnąc nawiązać bliższy kontakt ze swoimi członkami, a także sympatykami i potencjalnymi, a nie odnalezionymi jeszcze gdynianami wysiedlonymi w latach 1939 – 1945, inauguruje swoją stronę internetową pod adresem: www.sgw.com.pl. Czytaj więcej