Nasz protest

Gdynia, 28.02.2012r.

                             Pan Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Członkowie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych zgromadzeni na VI Walnym Zebraniu  w dniu 28 lutego 2012 r. wyrażają swój stanowczy protest wobec nie przyznania przez KRRiT miejsca na multipleksie nr. 1 katolickiej Telewizji TRWAM, niezwykle zasłużonej w formowaniu w duchu chrześcijańskim  zarówno licznych młodych widzów, jak i ludzi starszych, jak my, doświadczonych w dramatycznych chwilach naszych wysiedleńczych losów. Telewizja TRWAM  wiele miejsca poświęca kształtowaniu postaw patriotycznych poprzez  dokumentalne ukazywanie polskiej historii niezafałszowanej. Telewizja ta ukazuje także prawdę o dzisiejszej trudnej współczesności, broniąc Polaków przed wieloma zagrożeniami duchowymi oraz ich bytu materialnego, jak i zdrowia.

Stanowczo domagamy się zmiany decyzji KRRiT i przyznania miejsca Telewizji TRWAM na  cyfrowym multipleksie nr. 1. Mamy nadzieję, że Rada w ten sposób odstąpi od roli dawnego Urzędu ds. Kontroli Publikacji i Widowisk, w jaką to rolę weszła odmawiając publikacji katolickiej TV TRWAM swych programów na cyfrowym multipleksie dla najszerszych środowisk Polaków, z których większość to właśnie katolicy.
Prezes Zarządu SGW
Benedykt Wietrzykowski