Represje

Gdy tylko wojsko niemieckie wkroczyło do Gdyni rozpoczęły się represje w stosunku do cywilnej ludności polskiej. Nastąpiły masowe aresztowania przede wszystkim mężczyzn, których zgromadzono w różnych punktach miasta takich, jak kina, place, kościoły i następnie sprawdzano ich tożsamość i porównywano ze spisami Polaków przeznaczonych na natychmiastowe rozstrzelanie lub do obozów. Zachowało się zdjęcie takiej selekcji dokonywanej przed wejściem do kościoła Najświętszej Marii Panny na ulicy Świętojańskiej: przy stole, na którym znajdował się spis Polaków siedzi Niemiec, podchodzą do niego kolejni Polacy i są kierowani do Stutthofu bądź do Piaśnicy. Autorem zdjęcia jest zapewne jakiś Niemiec, który w ten sposób dokumentował „osiągnięcia narodu panów”.

Czytaj więcej

Główne założenia hitlerowskiej polityki germanizacyjnej

Zamieszczamy referat dr hab. Bogdana Chrzanowskiego, który był wygłoszony w dniu 19.XI.2002r. na sesji popularnonaukowej – „Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939 – 1945 przez okupanta niemieckiego” i ukazał się drukiem nakładem Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych w tomie zawierającym materiały z sesji w 2002 i 2003 roku, Gdynia 2006.

Czytaj więcej

Ludobójstwo w Piaśnicy jesienią 1939 r.

Ludobójstwo w Piaśnicy jesienią 1939 r.
ze szczególnym uwzględnieniem losu mieszkańców Gdyni

Publikujemy za zgodą autorki rozszerzoną wersję referatu Elżbiety Marii Grot wygłoszonego pierwotnie naszej na sesji popularnonaukowej w dniu 2.12.2003r., a następnie w nowym kształcie na sesji w Dniu Pamięci o Ofiarach Miasta Gdyni Pomordowanych w Piaśnicy w dniu 13 listopada 2004r.


Elżbieta Maria Grot

Kustosz Państwowego Muzeum Stutthof, oddział w Sopocie
Gdynia, 13 listopada 2004 r.
Czytaj więcej