Nasze wydawnictwa historyczne

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie dysponuje materiałami z sesji popularno-naukowych dot. wysiedleń ludności polskiej z Gdyni w latach 1939-1945 oraz książką pt. „Gdynia 1939-1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich: aresztowania – egzekucje – wysiedlenia ludności cywilnej narodowości polskiej”.

Kontakt – w każdy wtorek, w godz. 12:00-14:00, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.

VI Sesja Historyczna

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Stowarzyszenie Powiernictwo Polskie z siedzibą w Gdyni, Państwowe Muzeum Stutthof – oddział w Sopocie zapraszają na VI sesję historyczną – z cyklu poświęconego upamiętnianiu bezprawnych grabieży majątku i wygnania przez Niemców z miasta Gdyni tysięcy jego mieszkańców narodowości polskiej.

Sesja odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w sali obrad Rady Miasta Gdyni (sala 105) w budynku Urzędu Miasta przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Program:

  • Zapomniane ofiary podobozu KL Stutthof w Gdyni – mgr Elżbieta Grot – Państwowe Muzeum Stutthof;
  • Wysiedlenia ludności polskiej z powiatu morskiego w latach II wojny światowej – dr hab. Grzegorz Berendt – naczelnik OBEP IPN Gdańsk;
  • Mieszkańcy Gdyni i okolicznych powiatów w Sonderfahndungsbuch Polen – prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego;
  • Delegatura Rządu RP na Kraj- na Pomorzu i na terenie Gdyni – dr hab. Bogdan Chrzanowski – Uniwersytet Gdański, Państwowe Muzeum Stutthof.

Sesja naukowa objęta honorowym patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

VI Walne Zgromadzenie SGW

VI Walne Zgromadzenie Członków SGW

Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych uprzejmie informuje, że – zgodnie z § 21 Statutu SGW – zwołane zostanie VI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

VI Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28.II.2012 roku w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, przy ul. 3 Maja 27/31 (pierwszy termin: godz. 11:00, drugi termin: godz. 11:15).

Gdynia 1939.Losy miasta i ludzi

Gdynia 1939.  Losy miasta i ludzi.
Wystawa w Sejmie RP

Dnia 8 kwietnia 2010r. o godz. 11 w Sejmie RP, w holu przed Salą Kolumnową otwarta została wystawa Gdynia 1939. Losy miasta i ludzi, która wcześniej, w październiku 2009 r. była eksponowana w gmachu Muzeum Miasta Gdyni.
Gdynia 1939. Losy miasta i ludzi to wspólna wystawa historyczna Muzeum Miasta Gdyni, Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, Muzeum Stutthof, gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka. W otwarciu wystawy wziął udział m.in. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, niektórzy posłowie Ziemi Gdańskiej i przedstawiciele organizatorów.