VI Sesja Historyczna

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Stowarzyszenie Powiernictwo Polskie z siedzibą w Gdyni, Państwowe Muzeum Stutthof – oddział w Sopocie zapraszają na VI sesję historyczną – z cyklu poświęconego upamiętnianiu bezprawnych grabieży majątku i wygnania przez Niemców z miasta Gdyni tysięcy jego mieszkańców narodowości polskiej.

Sesja odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w sali obrad Rady Miasta Gdyni (sala 105) w budynku Urzędu Miasta przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Program:

  • Zapomniane ofiary podobozu KL Stutthof w Gdyni – mgr Elżbieta Grot – Państwowe Muzeum Stutthof;
  • Wysiedlenia ludności polskiej z powiatu morskiego w latach II wojny światowej – dr hab. Grzegorz Berendt – naczelnik OBEP IPN Gdańsk;
  • Mieszkańcy Gdyni i okolicznych powiatów w Sonderfahndungsbuch Polen – prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego;
  • Delegatura Rządu RP na Kraj- na Pomorzu i na terenie Gdyni – dr hab. Bogdan Chrzanowski – Uniwersytet Gdański, Państwowe Muzeum Stutthof.

Sesja naukowa objęta honorowym patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.