VI Walne Zgromadzenie SGW

VI Walne Zgromadzenie Członków SGW

Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych uprzejmie informuje, że – zgodnie z § 21 Statutu SGW – zwołane zostanie VI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

VI Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28.II.2012 roku w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, przy ul. 3 Maja 27/31 (pierwszy termin: godz. 11:00, drugi termin: godz. 11:15).