Kontakt

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych

ul. Władysława IV 51
81-384 Gdynia

E-mail: biuro@sgw.com.pl
Telefon: 058 620 74 66

Miejsce, dni i godziny spotkań:

Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni

ul. 3 Maja 27-3, 81-364 Gdynia

we wtorki w godz. 12.00 – 14.00

Bank: Nordea Bank Polska S.A. Gdynia

Nr konta: 64144010260000000000366404

Regon: 191602788

NIP: 586-19-74-166

[put_wpgm id=1]