Rozmowa z Benedyktem Wietrzykowskim

NASZ DZIENNIK
Poniedziałek, 23 maja 2011, Nr 118 (4049)
Myśl jest bronią

To my zostaliśmy wypędzeni z własnych domów, mieszkań i ograbieni. Rozkradziono i zagospodarowano cały nasz majątek. Tymczasem wielu Niemców wmówiło sobie, że zostali poszkodowani
Czytaj więcej

Upamiętnienia niemieckich żołnierzy

Niemiecka gazeta dla Polaków, „Dziennik Bałtycki” –  wydawca: Grupa Wydawnicza Polskapress, która wchodzi w skład koncernu Verlagsguppe Passau GmbH  obecnego w Niemczech, Czechach i w Polsce –  doniosła niedawno o tym, że na terenie przylegającym do Muzeum Rybołówstwa w Helu odnaleziono zbiorowe mogiły i jak sądzi redakcja są to szczątki żołnierzy niemieckich, być może także cywilów, z okresu ucieczki wojsk niemieckich i cywilów ze skolonizowanych i okupowanych w latach poprzednich terenów na Wschodzie. Sprawą zajmuje się Fundacja „Pamięć”.  Czytaj więcej

Komu składał raport Michał W.?

Pan Michał W. złożył raport z donosem na Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych, że – służy ono „ludziom pokroju Eriki Steinbach” oraz, że „stowarzyszenie służy „Wielkorusom”. Tekst zamieszczony w jego efemerydzie wydawniczej ma na celu zdyskredytowanie działalności naszego stowarzyszenia. I właściwie można by pominąć milczeniem te nieudolne wynurzenia, bowiem „polemika z głupstwem nobilituje je bez potrzeby”, ale tekst ten zawiera oczywiste kłamstwa, których nie można pozostawić bez odpowiedzi. (Może w istocie chodziło autorowi o to, by sprowokować nas do odpowiedzi, pytanie tylko dlaczego mu tak na tym zależało?) Czytaj więcej

Nowa tożsamość

NASZ DZIENNIK

Sobota-Niedziela, 23-24 sierpnia 2008, Nr 197 (3214)

Dział: Świat

Do niemieckich szkół wchodzi nowy przedmiot: wypędzenia
Niemcy tworzą nową tożsamość
Czytaj więcej

„My i Niemcy” Kazimierza Piechowskiego

Ukazała się nowa książka Kazimierza Piechowskiego „My i Niemcy”, autora także wcześniej wydanego tomu wspomnień byłych więźniów Auschwitz-Birkenau „Byłem numerem”. Obie pozycje wyszły nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Czytaj więcej

Historyczny „Eintopf”

Atlas ziem Polski: Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939 – 1959, który ukazał się przy wsparciu Fundacji „Polsko – Niemieckie Pojednanie”, Fundacji „Historia i Kultura”, pod honorowym patronatem Władysława Bartoszewskiego jako zasadniczą przyjął koncepcję całkowitego zrelatywizowania dramatycznych procesów ludnościowych rozgrywających się w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu aż po rok 1959 na terenach ziem polskich (zauważmy, że w tytule pisze się „ziem Polski” a nie – ziem polskich jakby pośrednio kwestionując ich polskość),  a dotyczący czterech narodów Polaków, Żydów, Niemców i Ukraińców. Czytaj więcej

Teraz będzie już tylko łatwiej

Na naszej stronie gościmy red. Stanisława Michalkiewicza

Zapraszamy do lektury felietonu red. Stanisława Michalkiewicza „Teraz  będzie już tylko łatwiej”, który za zgodą autora przedrukowujemy z jego autorskiej strony internetowej: www.michalkiewicz.pl gdzie znaleźć można wszystkie publikowane przez niego teksty w radiu, telewizji i prasie w Polsce i w pismach polonijnych. Cytowany przez nas w naszym dziale – „Lektury” –  felieton „Teraz będzie już tylko łatwiej” pierwotnie drukowany był na łamach tygodnika „Nasza Polska”, którego stałym współpracownikiem jest red. Stanisław Michalkiewicz.  Czytaj więcej

List z Poznania

NASZ DZIENNIK

Środa, 5 grudnia 2007, Nr 284 (2997)

Dział: Myśl jest bronią

Otrzymaliśmy

Poznań, 27 listopada 2007 r.

List otwarty
Szanowny Pan Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Czytaj więcej

Głos w ważnej sprawie

Dział: Myśl jest bronią

Otwock, 29 listopada 2007 r.
List otwarty

Szanowny Panie Prezydencie!
Ośmielam się zabrać głos w ważnej sprawie dotyczącej Polski.
Czytaj więcej

Generalplan Ost

NASZ DZIENNIK

Sobota-Niedziela, 1 wrzeœnia 2007, Nr 204 (2917)

Dział: Myśl jest bronią

Generalplan Ost – niemiecki plan zbrodni Czytaj więcej

„Jeśli pojednanie, to tylko oparte na prawdzie”

NASZ DZIENNIK

Sobota-Niedziela, 1 września 2007, Nr 204 (2917)    Dział: Myśl jest bronią

Jeśli pojednanie, to tylko oparte na prawdzie

Z Mariuszem Muszyńskim, prezesem „Fundacji Polsko-Niemieckie
Pojednanie”, przedstawicielem ministra spraw zagranicznych ds. współpracy polsko-niemieckiej, rozmawia Krzysztof Jasiński Czytaj więcej

W sprawie odszkodowań

NASZ DZIENNIK

Sobota-Niedziela, 14-15 lipca 2007, Nr 163 (2876)

Dział: Polska

Wysiedleni bez prawa do odszkodowań

Wypłatę świadczenia dla osób przymusowo wysiedlonych i deportowanych z Polski na tereny okupowane i wcielone do Niemiec od września 1939 roku do marca 1940 roku – przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych. Zmiana jest konieczna, ponieważ osoby te nie posiadają uprawnień osoby represjonowanej, takich samych, jak wysiedleni po marcu 1940 roku. Jak zwracają uwagę sami kombatanci, w ten sposób istnieje nierówność społeczna w samym ich środowisku. Czytaj więcej

Rozmowa z Waldemarem Rekściem

NASZ DZIENNIK

Sobota-Niedziela, 4-5 sierpnia 2007, Nr 181 (2894)

Dział: Kultura

Problemy z prezentacją historii Pomorza

Z Waldemarem Rekściem z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Gdańsku rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler Czytaj więcej

Kolejny tom materiałów historycznych

Kolejny tom  materiałów historycznych

Ukazał się kolejny tom zawierający materiały z IV sesji popularnonaukowej poświęconej problematyce wysiedleń Polaków z Gdyni w latach 1939 – 1945 przez okupanta niemieckiego. Czytaj więcej