List otwarty

NASZ DZIENNIK
Wtorek, 4 grudnia 2007, Nr 283 (2996)

Dział: Myśl jest bronią

Otrzymaliśmy

List otwarty

Warszawa, dnia 27 listopada 2007 r.

Szanowny Pan prof. Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP
Szanowny Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP

Dotyczy programu Rządu RP i statusu prawnego Unii Europejskiej

Z nadzieją i niepokojem przyjmujemy program Rządu RP, przedstawiony przez Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, w dniu 23 listopada br. Życzymy wspólnej, narodowej realizacji zamierzeń, które powinny służyć wszystkim Polakom i naszej Ojczyźnie.
Jednocześnie my, niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażamy zdecydowane przekonanie i wolę obywatelską, aby Unia Europejska stanowiła stowarzyszenie gospodarcze i cywilizacyjne niezależnych państw. Wyrażamy sprzeciw wobec działań zmierzających do przekształcenia Unii w superpaństwo europejskie.
Wstępnie uzgodniony i przygotowany Traktat Reformujący Unię Europejską ustanawia ponadpaństwową osobowość prawno-państwową Unii, jej władze naczelne (przejmujące większość kompetencji państwowych), wspólną walutę oraz nadrzędny, obowiązujący system prawny. Pozbawia to suwerenności państwa członkowskie.
Taki Traktat Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien zawetować. Domagamy się jego odrzucenia oraz związanej z nim Karty Praw Podstawowych. Żadne władze państwowe nie mają kompetencji i prawa akceptować postanowień ani w innej formie wyrzekać się suwerenności państwowej i narodowej na rzecz nadrzędnych, obcych struktur politycznych.
Z wyrazami należnego szacunku
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski

Z upoważnienia osiemdziesięciu dwu sygnatariuszy wymienionych na załączonej liście
Lista sygnatariuszy
1. dr Alicja Adwent – Grodzisk
2. ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik – Lublin
3. b. senator prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski – Warszawa
4. prof. dr hab. Stanisław Borkacki – Kraków
5. prof. dr hab. Rafał Broda – Kraków
6. b. senator prof. Stanisław Ceberek – Warszawa
7. prof. dr hab. Andrzej Czachor – Warszawa
8. dr inż. Józefa Czajka – Rzeszów
9. prof. dr hab. Krystyna Czuba – Warszawa
10. prof. dr hab. Mirosław Dakowski – Warszawa
11. prof. dr Jerzy Damrosz – Warszawa
12. prof. dr hab. inż. Barbara Dębska – Rzeszów
13. prof. dr hab. inż. Zbigniew Dmochowski – Warszawa
14. artystka Barbara Dobrzyńska – Warszawa
15. prof. dr hab. inż. Bolesław Fleszar – Rzeszów
16. dr ekon. Kazimierz Golinowski – Warszawa
17. dr inż. Joanna M. Grabińska – Brwinów
18. b. poseł Witold Hatka – Bydgoszcz
19. publicysta dr Rudolf Jaworek – Warszawa
20. NSZZ „Solidarność” Seweryn Jaworski – Warszawa
21. b. senator Marian Jurczyk – Szczecin
22. b. poseł Ewa Kantor – Rzeszów
23. prof. dr hab. inż. Jacek Karpiński – Wrocław
24. prof. dr hab. Tomasz Karski – Lublin
25. redaktor Tadeusz Kostewicz – Warszawa
26. doc. dr hab. Marcin Kowalski – Warszawa
27. prof. dr hab. inż. Henryk R. Kozłowski – Kraków
28. pisarz dr Stanisław Krajski
29. b. poseł dr Janina Kraus – Katowice
30. dr n. hum. Gabriel Kraus – Katowice
31. poseł PE dr Urszula Krupa – Łódź
32. b. poseł Piotr Krutul – Białystok
33. prof. dr hab. inż. Aleksander Krzymiński – Warszawa
34. wydawca Jacek Krzystek – Warszawa
35. prof. dr hab. Stefan Kurowski – Warszawa
36. dr hab. inż. Ludomir Laudański – Rzeszów
37. prof. dr hab. Jan Majda – Kraków
38. pisarz Jan Marszałek – Warszawa
39. wiceprzew. Św. F. P. Kombat. Stanisław Mandykowski – Legionowo
40. poseł dr Gabriela Masłowska – Lublin
41. prezes Tow. O. Majdankiem Julian Mazurek – Warszawa
42. dr n. hum. Krzysztof Michalski – Rzeszów
43. prof. dr hab. inż. Janusz Mierzwa – Kraków
44. prof. dr hab. Jerzy R. Nowak – Warszawa
45. b. poseł arch. Halina Nowina-Konopka – Olsztyn
46. prof. dr hab. inż. Olgierd Nowosielski – Skierniewice
47. prof. dr hab. inż. Zbigniew Oniszczuk – Rzeszów
48. prof. dr hab. Gustaw Ostasz – Rzeszów
49. poetka Lusia Ogińska – Podkowa Leśna
50. dr Feliks Pieczka – Gdańsk
51. prof. dr hab. Iwo C. Pogonowski – Blacksburg, USA
52. reżyser Bohdan Poręba – Warszawa
53. prof. dr hab. Edward Prus – Katowice
54. prof. dr hab. Anna Raźny – Kraków
55. dr n. hum. Maria Romanowska – Kraków
56. redaktor Andrzej Rurarz-Lipiński – Warszawa
57. dr Mieczysław Ryba – Lublin
58. dr inż. Andrzej Rylski – Rzeszów
59. arch. Ludmiła Rypina – Biała Podlaska
60. prof. dr hab. Jadwiga Saba – Lublin
61. prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski – Łódź
62. inż. Jerzy Skoryna – Zarząd USOPAŁ, Meksyk
63. sekr. Św. F. Kombat. gen. Edward Staniewski – Warszawa
64. więzień Auschwitz Bolesław Staroń – Warszawa
65. redaktor Wiesław Stradomski – Warszawa
66. kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki – Sopot
67. b. poseł inż. Antoni A. Szablewski – Stocznia Gdańsk
68. prof. dr hab. inż. Jan Szarliński – Kraków
69. prezes Rodziny Rodła Tadeusz Szczyrbak – Wrocław
70. publicysta inż. Aleksander Szumański – Kraków
71. b. poseł Gertruda Szumska – Gdańsk
72. b. poseł Halina Szustak – Legnica
73. prezes St. Dzieci Zam. Bolesław Szymanik – Biłgoraj
74. prof. dr hab. Aleksander Szymański – Rzeszów
75. ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko – Kraków
76. przew. NZZ Kazimierz Świtoń – Katowice
77. Stow. Zamek Józef Tallat-Kiełpsz – Wrocław
78. poseł PE dr Witold Tomczak – Kępno
79. sędzia Maria Trzcińska – Warszawa
80. sekr. Św. Zw. Kombat. P. Jan Wagner – Legionowo
81. prof. dr hab. inż. Jacek Zimny – Kraków
82. prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki – Częstochowa

www.naszdziennik.pl