List z Poznania

NASZ DZIENNIK

Środa, 5 grudnia 2007, Nr 284 (2997)

Dział: Myśl jest bronią

Otrzymaliśmy

Poznań, 27 listopada 2007 r.

List otwarty
Szanowny Pan Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP

My, niżej podpisani obywatele polscy, domagamy się w imię najwyższych wartości narodowych niepodpisywania:
Traktatu Reformującego Unię Europejską
i Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Wiele pokoleń Polaków walczyło, cierpiało i pracowało na to, aby Polska była państwem suwerennym. Nie można tego zmarnować i pozwolić, żeby nasza Ojczyzna stała się ubezwłasnowolnioną prowincją unijną, częścią bezbożnego, antydemokratycznego europejskiego superpaństwa.
Naczelne władze Rzeczypospolitej Polskiej nie są upoważnione do rezygnowania z suwerenności naszego Narodu i Państwa.

Z wyrazami należnego szacunku
1) mgr Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator RP, Gdynia
2) doc. dr Olgierd Baehr, Poznań
3) Barbara Biernat, Poznań
4) mgr Teresa Dangel, Warszawa
5) mgr Jadwiga Górak, Poznań
6) mgr inż. Kazimierz Górak, Poznań
7) prof. dr hab. Maria Grynia, Poznań
8) prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Poznań
9) dr Przemysław Kiszkowski, Poznań
10) prof. dr hab. Edmund Kozal, Poznań
11) prof. dr hab. Ignacy Lewandowski, Poznań
12) prof. dr hab. Jerzy Marcinek, Poznań
13) mgr inż. Zofia Marcinek, Poznań
14) Magdalena Mikołajczak, Luboń k. Poznania
15) Elżbieta Orlińska, Poznań
16) mgr Janusz Padalak, Poznań
17) mgr Helena Pasierbska, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”, Gdańsk
18) mgr Anna Pempera, Poznań
19) Dawid Pempera, Poznań
20) mgr inż. Zbigniew Przybysz, Poznań
21) Hanna Siatka, Luboń k. Poznania
22) mgr Jan Sielicki, Poznań
23) prof. dr hab. Kazimierz Stępczak, Poznań
24) mgr Liliana Szydłowska, Poznań
25) prof. dr hab. Henryk Szydłowski, Poznań
26) mgr Paweł Szydłowski, Poznań
27) mgr inż. Rafał Szydłowski, Warszawa
28) Jerzy Woźny, Skórzewo k. Poznania
29) prof. dr hab. Zygmunt Zagórski, Poznań
30) dr Bogna Zawieja, Mosina k. Poznania
31) mgr Paweł Zawieja, Mosina k. Poznania
32) Wanda Zwolankiewicz, Poznań
33) Paweł Zwolankiewicz, lekarz, Poznań

www.naszdziennik.pl