Nasze wydawnictwa historyczne

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie dysponuje materiałami z sesji popularno-naukowych dot. wysiedleń ludności polskiej z Gdyni w latach 1939-1945 oraz książką pt. „Gdynia 1939-1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich: aresztowania – egzekucje – wysiedlenia ludności cywilnej narodowości polskiej”.

Kontakt – w każdy wtorek, w godz. 12:00-14:00, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.