Od zespołu redakcyjnego

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych pragnąc nawiązać bliższy kontakt ze swoimi członkami, a także sympatykami i potencjalnymi, a nie odnalezionymi jeszcze gdynianami wysiedlonymi w latach 1939 – 1945, inauguruje swoją stronę internetową pod adresem: www.sgw.com.pl.
To, co obecnie na naszej stronie zamieszczamy, jest propozycją wstępną.

Stronę naszą będziemy wzbogacać o nowe materiały dokumentujące zarówno piękny czas przedwojennej Gdyni, który tak brutalnie przerwała II wojna światowa wywołana przez agresywnych naszych sąsiadów Niemcy i Związek Radziecki, jak i o materiały historyczne, dokumentalne i wspomnienia dotyczące losów wysiedlonych gdynian.

Na naszej stronie, znajdą Państwo najpierw aktualności z życia Stowarzyszenia i sprawy bieżące. W kolejnej części znajdzie się historia dwudziestolecia międzywojennego Gdyni. Okres wojny 1939 – 1945 to kolejny obszerny rozdział. Znajdą się tu informacje o obronie miasta we wrześniu 1939r., represjach stosowanych wobec mieszkańców Gdyni przez Niemców po zajęciu miasta, a wreszcie obszerny dział poświęcony wysiedleniom, zarówno w ujęciu historycznym, jak i dokumentalnym i wspomnieniowym.

Zamieścimy także materiały z sesji historycznych, organizowanych przez nasze Stowarzyszenie poświeconych wysiedleniom.

Znajdą tu także Państwo adresy stron o pokrewnej tematyce i adresy stowarzyszeń, z którymi współpracujemy.

Pragniemy podziękować dyrekcji i pracownikom Muzeum Miasta Gdyni za pomoc w przygotowaniu materiałów do naszej strony internetowej.