Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych popiera apel o oszacowanie strat wojennych

Członkowie Stowarzyszenia sformułowali list otwarty do władz miasta popierający apel o oszacowanie strat wojennych, w szczególności start osobowych. W liście tym czytamy między innymi:

Do

Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni
Dr Stanisława Szwabskiego
Prezydenta Miasta Gdyni
Dr Wojciecha Szczurka

My, członkowie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, zebrani wg listy obecności (w załączeniu) dnia 3.04.2007 roku na cotygodniowym spotkaniu jednogłośnie popieramy apel złożony w dniu 28.03.2007 roku na sesji Rady Miasta na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdyni dot. sporządzenia raportu strat osobowych i materialnych w wyniku okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Przedmiotowy apel jest realizacją postulatu wyborczego radnego Pawła Stolarczyka współpracującego ze Stowarzyszeniem Gdynian Wysiedlonych.

Dla porządku podajemy, że członkowie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych czynnie włączą się w sporządzenie bilansu strat wojennych, których byliśmy świadkami. Jednocześnie podajemy dla Pana Przewodniczącego i Pana Prezydenta, że w latach 1945-1947 wszyscy mieszkańcy miasta składali tzw. kwestionariusz strat materialnych poniesionych w wyniku działań wojennych. Oryginały kwestionariuszy znajdują się w Państwowym Archiwum Miasta Gdynia ul. Handlowa 10. Ksero wykazu nazwisk osób, które poniosły straty i złożyły kwestionariusze są w posiadaniu naszego Stowarzyszenia. (…)

Bilans strat miasta Gdynia winien wskazać wyraźnie na straty osobowe, jakie poniosło najmłodsze miasto II Rzeczpospolitej budowane przez pokolenie międzywojenne.
Prezes Zarządu SGW

Benedykt Wietrzykowski