List do MEN

L.dz.  SGW/22/12

Gdynia, dnia  27.03.2012.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych zdecydowanie popiera protest w sprawie proponowanych przez MEN zmian w programach nauczania historii w polskich szkołach drastycznie ograniczających nauczanie tego przedmiotu. Jednocześnie, pragniemy wyrazić  serdeczne podziękowanie inicjatorom tego protestu oraz wszystkim jego uczestnikom dołączającym rotacyjnie do głodujących.

Należymy do pokoleń szczególnie dotkliwie doświadczonych przez dzieje XX i XXI wieku i to, że przetrwaliśmy dramatyczne chwile czasu wojny i okupacji niemieckiej, a następnie sowieckiej, zawdzięczamy także nauczaniu ojczystych dziejów w szkole międzywojennej, która wychowała nas w bezwarunkowej wierności Ojczyźnie.

Jednocześnie apelujemy do licznych środowisk patriotycznych o poparcie krakowskiego protestu głodujących w sprawie nauczania polskich dzieci i młodzieży rzetelnej ojczystej historii.

Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika dramatyczny wniosek, że byt naszego narodu jest obecnie poważnie zagrożony na wielu polach – w wymiarze demograficznym, ekonomicznym, edukacyjnym, postępującej destrukcji życia społecznego w zakresie ochrony zdrowia, komunikacji, elementarnego poczucia bezpieczeństwa bytu wobec rosnącego bezrobocia i zagrożonych rent i emerytur naszego oraz przyszłych pokoleń; także – wobec całkowitej bezradności władz, a może nawet obojętności, wobec zagrożeń płynących ze strony naszych odwiecznych wrogów, co się wyraża chociażby skandaliczną „nieporadnością” wobec śledztwa
w sprawie domniemanego zamachu smoleńskiego. W tej sytuacji, gruntowne nauczanie ojczystych dziejów w pełnym i nieocenzurowanym kształcie jest rzeczą konieczną, niezbywalnym naszym prawem i podstawowym elementem tworzenia tożsamości narodowej.

Benedykt Wietrzykowski
Prezes Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych