List otwarty

  Gdynia, 2.06.2008 r.

Pani Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25
00-918 Warszawa

 

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych stanowczo protestuje przeciwko tworzeniu wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika historii do nauczania w polskich szkołach. 

Tworzenie takiego podręcznika jest posunięciem natury czysto politycznej, a nie edukacyjnej, ma wyjątkowo oczywisty charakter indoktrynacji politycznej, której celem jest tworzenie pozorów pojednania polsko-niemieckiego. Stanowi też realizację postulatów niemieckich środowisk rewizjonistycznych skupionych wokół tzw. ziomkostw, które domagają się przebudowy polskiej świadomości historycznej. Projekt podręcznika polsko-niemieckiej historii jest w  dodatku kontynuowaniem niechlubnej tradycji oświaty z czasu PRL-u, gdy w nauczaniu historii i innych przedmiotów humanistycznych orientowano się na „bratni” Związek Sowiecki. Obecna sytuacja jest identyczna – inne jest tylko centrum decyzyjne.

Tworzenie „kompromisowej” prawdy w trakcie „uzgadniania” treści podręcznika w ramach jakiejś Wspólnej Komisji do tworzenia podręcznika historii jest posunięciem skandalicznym.

Polskiej młodzieży należy umożliwić autentyczne poznanie ojczystych dziejów ukazywanych w zgodzie z prawdą historyczną. Nie służą temu posunięcia takie, jak ograniczanie ilości lekcji historii i tworzenie podręcznika indoktrynacji politycznej pod pozorem podręcznika historii.

Prezes
Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych
Benedykt Wietrzykowski

Do wiadomości:
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Lech Kaczyński
2. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, przewodniczący Andrzej Smirnow,
3. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, przewodniczący Kazimierz Wiatr
4. Media