Rocznice 2009

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych w roku 2009 weźmie udział w uroczystościach związanych z wybuchem II wojny światowej, która w Gdyni i na całym Pomorzu stała się czasem wielkich tragedii Polaków, masowych egzekucji przeprowadzanych przez Niemców, szczególnie w lasach Piaśnicy, ale także na ulicach naszego miasta, aresztowań i zsyłki do obozu Stutthof, a wreszcie masowych wysiedleń ludności Gdyni jesienią 1939 roku i w latach następnych. To, co spotkało budowniczych Gdyni, ludzi, którzy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po latach kolonialnej niewoli w czasie zaborów przybyli tu dosłownie z całego świata, by wybudować najnowocześniejszy port na Bałtyku i wspaniałe miasto – to nie zdarzyło się jeszcze nigdy w historii światowej żeby wszystkich tych ludzi wyrzucić z miasta. Dotknęło to około 80 % jego mieszkańców, najczęściej ludzi młodych, którzy musieli zostawić cały dorobek swego życia i iść na tułaczkę, z której wielu nigdy nie powróciło. Ich majątek  i to piękne miasto z całą jego nowoczesną gospodarką zagarnęli Niemcy przybyli z Rzeszy, a  także z krajów nadbałtyckich, które wcześniej kolonizowali. Niemcy planowali utworzyć w centrum Europy wielkie państwo niemieckie, natomiast Słowian, w tym szczególnie Polaków zamierzali wymordować podobnie jak Żydów, a tych, którzy by pozostali przy życiu zamierzali wysiedlić za Ural. Represje i wysiedlenia gdynian były pierwszym etapem realizacji tego planu.

Stowarzyszenie nasze w tym roku weźmie udział w dniu 28 marca w uroczystościach upamiętniających zakończenia okupacji niemieckiej w Gdyni.

W dniu 2  kwietnia weźmiemy udział w spotkaniu z młodzieżą w IV Gimnazjum  im. bł. kmdr por. ks. Władysława Miegonia w Gdyni.

Tradycyjnie Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych weźmie udział w uroczystościach rocznicy 3 Maja, które to święto wielu z nas obchodziło jeszcze w wolnej Polsce przed wrześniem 1939 roku i zawsze w sercach naszych w czasie kolejnych okupacji ono istniało.

W dniu 10 maja będziemy uczestniczyć w dorocznej rocznicy oswobodzenia od Niemców obozu koncentracyjnego Stutthof, w którym między innymi zginęło także wielu osadzonych tam gdynian

Podobnie weźmiemy udział w uroczystościach 15 sierpnia upamiętniających zwycięstwo żołnierza polskiego nad bolszewikami w 1920 roku, kiedy to Wojsko Polskie, przy Boskiej pomocy,  bohatersko walcząc zatrzymało marsz komunistów na Europę.

Będziemy uczestniczyć we wrześniowych uroczystościach mających na celu oddanie hołdu obrońcom Ojczyzny, którzy przed siedemdziesięciu latu oddali swe życie, a także wielu cywilnym ofiarom walk i okupacyjnych represji niemieckiego okupanta.

W pierwszą niedzielę października wraz z Rodziną Piaśnicką przypominać będziemy rocznicę ludobójstwa, jakiego dokonali Niemcy w lasach Piaśnicy. Wcześniej spotkamy się także ze Stowarzyszeniem Rodzina Piaśnicka z okazji trwającego Roku Piaśnicy ogłoszonego przez Miasto i Gminę Wejherowo.

Rocznicą bezpośrednio przypominającą nasze tragiczne losy są uroczystości, które odbędą się w dniu 11 października o godz. 12 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji wysiedlonych gdynian, celebrowana przez  Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego ks. gen Leszka Sławoja Głódzia.

Tego samego dnia, to jest 11 października o godz. 14 nastąpi w Muzeum Miasta Gdyni otwarcie wystawy poświęconej martyrologii gdynian, w tym masowym wysiedleniom jesienią 1939 roku i w latach następnych, a także tragicznemu losowi Polaków, którzy pozostali w Gdyni, a nie przyjęli niemieckiej listy narodowościowej i musieli służyć okupantowi niemieckiemu do najcięższych prac za głodowe wynagrodzenie, niejednokrotnie przypłacając to życiem.

W dniu 13 października o godz. 12 przy tablicy upamiętniającej nasze wysiedlenie na Dworcu Głównym w Gdyni nastąpi uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Tego samego dnia 13 października o godz. 13 na Placu Gdynian Wysiedlonych nastąpi odsłonięcie obelisku – pomnika upamiętniającego wysiedlenia ludności cywilnej Gdyni przez okupanta niemieckiego z udziałem władz Gdyni i przedstawicieli urzędów Centralnych Rzeczypospolitej i Parlamentu.

W dniu 15 października o godz. 10 w Teatrze Miejskim w Gdyni przy ul. Bema odbędzie się konferencja naukowa organizowana wraz z Muzeum Miasta Gdyni na temat losów Gdyni i jej mieszkańców w czasie II wojny światowej. Konferencja będzie poprzedzona kameralnym spektaklem przybliżającym losy wysiedlonych gdynian.

Staraniem Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych ukaże się książka autorstwa  Elżbiety Rojowskiej i Moniki Tomkiewicz pod tytułem „Ludzie bezdomni – wysiedleni z Gdyni”, będzie to książka o charakterze dokumentalnym, naukowo ujmująca zagadnienia wysiedleń gdynian, edytorsko opracowana przez Sławomira Kitowskiego.

Na bieżąco będziemy powiadamiać o kolejnych wydarzeniach tego rocznicowego roku 2009 i w razie ewentualnych zmian dat czy godzin też będziemy o nich informować