Nasz protest wobec szkalującego filmu

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych wyraża stanowczy protest wobec realizacji filmu ”Tajemnica Westerplatte” szkalującego bohaterskich obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte we wrześniu 1939 roku.

Zamiar zrealizowania tego filmu widzimy w szeregu innych szkalujących Polskę i Wojsko Polskie działań, takich jak obraza polskie flagi narodowej, jaka miała miejsce w jednej z polskojęzycznych stacji telewizyjnych, obraźliwe ataki lewackiej, postkomunistycznej strony internetowej na polskich oficerów zamordowanych przez sowietów w Katyniu i innych miejscach kaźni, obciążanie Polaków za zbrodnie popełnione przez Niemców na narodzie żydowskim tylko z tej racji, że na polskiej ziemi Niemcy pobudowali obozy zagłady, gdzie ginęli zarówno Polacy, jak Żydzi i przedstawiciele innych narodów okupowanej Europy.

Obrona Westerplatte w 1939 roku stała się symbolem patriotycznej postawy, a także wyrazem szeroko rozumianej postawy etycznej, do czego nawiązał Papież Jan Paweł II w czasie spotkania z polską młodzieżą na Westerplatte w czasie pamiętnej wizyty w Gdańsku mówiąc, że „każdy ma swe Westerplatte” i powinien je bronić, a słowa te odnoszą się nie tylko do młodzieży wówczas zgromadzonej, ale także do nas wszystkich, do wszystkich Polaków!

Szkalowanie polskich żołnierzy broniących Westerplatte jest wyrazem medialnej agresji wobec narodu polskiego i jako takie powinno być ścigane z mocy prawa.

Niedopuszczalne jest finansowanie przez polski rząd tej antypolskiej produkcji filmowej, domagamy się jednocześnie od władz polskich ujawnienia, kto jest głównym producentem filmu, na czyje zamówienie ma być realizowany i czyje pieniądze w zasadniczej części mają posłużyć do wyprodukowania tego filmu. Domagamy się także, aby władze Gdańska nie zezwoliły na realizację tego filmu na uświęconej krwią polskich żołnierzy ziemi Westerplatte.

Jeżeli dojdzie do realizacji tego filmu, to wzywamy wszystkich Polaków do jego bojkotu, a także do bojkotu twórców, którzy w tym niegodnym Polaka przedsięwzięciu wzięli udział.

Z racji wieku i życiowych naszych doświadczeń w czasie II wojny światowej jesteśmy świadkami wielu zdarzeń, które ukazywały bezprzykładne bohaterstwo polskiego żołnierza, zarówno na Westerplatte, jak i w obronie Gdyni, a także w wielu innych miejscach oraz w ruchu oporu w czasie okupacji.

Solidaryzujemy się także z podobnymi protestami wyrażonymi przez NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie „Godność”, Obywatelski Komitet „Obrona Westerplatte 2008” , a także inne środowiska patriotyczne i twórcze.

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych
Prezes Benedykt Wietrzykowski