Oświadczenie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych

Gdynia, 17.05.2011.

Oświadczenie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych

W związku z informacjami medialnymi o planowanym przyjeździe do Trójmiasta 22 maja  b.r. Eriki Steinbach – animatorki ruchu „wypędzonych” Niemców – Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych oświadcza:
1.     Erika Steinbach może odwiedzić zakłady wodociągowe w Rumi jako przypadkowe miejsce swego urodzenia w czasie niemieckiej okupacji Polski, ale jako osoba prywatna. Odwiedzanie tego miejsca w imieniu „Niemców wypędzonych”, z odpowiednią oprawą medialną, nosi wszelkie znamiona prowokacji politycznej. Ani Erika Steinbach, ani jej rodzice nie byli „wypędzonymi”. Pochodzili z Niemiec. Reprezentowali na naszej ziemi okupanta, który w okresie ich pobytu w Rumi dopuścił się bezprecedensowych zbrodni na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej z Rumi i z innych miast i wsi na Pomorzu Gdańskim.
2.     Przyjmowanie Eriki Steinbach przez jakichkolwiek przedstawicieli polskiej administracji – czy to państwowej, czy samorządowej – uważamy za przekroczenie ich kompetencji. Erika Steinbach – zważywszy na jej dotychczasowe prowokatorskie i rewizjonistyczne działania, zniekształcające obraz II wojny światowej i odpowiedzialności niemieckiej za popełnione wówczas zbrodnie – powinna być traktowana na polskiej ziemi jako persona non grata.
3.     Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych (de facto: ograbionych i wypędzonych przez Niemców z własnych domów) nie będzie zabiegało o kontakty z tą osobą.
Treść niniejszego oświadczenia przekazujemy do wiadomości władz państwowych i samorządowych oraz przedstawicieli mediów.

Benedykt Wietrzykowski – prezes