Wigilia przed siedemdziesięciu laty, grudzień 1939 …

Najmłodsi z nas mają dziś właśnie 70 lat i tej pierwszej wojennej wigilii nie pamiętają, ale najstarsi z gdynian wysiedlonych przez Niemców w 1939 r., dziś mający dziewięćdziesiąt i więcej lat pamiętają jeszcze tę pierwszą tragiczną Wigilię wojenną.

Pamiętają też przedwojenne Wigilie w wolnej Gdyni, szczęśliwe i radosne; dla nas wszystkich były to Wigilie ze „Złotego Wieku”, wspomnienie Polski wolnej, nie bez trudności i problemów, ale z dużymi perspektywami. Rodzice opowiadali nam w czasie okupacji niemieckiej, przez te wszystkie lata, o owej przedwojennej Gdyni, o wolnej Polsce, do której tęskniliśmy tak jak i oni. I tych wspomnień wolnej Polski i dynamicznie rozwijającej się Gdyni nie wymazał rok 1945 i koniec II wojny światowej. Dla nas skończyła się jedna okupacja – niemiecka i zaczęła się druga –  komunistyczna, podczas której to, co ocalało z pierwszej ginęło teraz pod rządami pseudo demokracji „ludowej”. Gdynia wprawdzie podnosiła się z wojennych zniszczeń, ale to już nie było to miasto, duma II Rzeczypospolitej.

A jednak idea naszego miasta, jego genius loci, przez te wszystkie lata i najtrudniejsze doświadczenia były jakby światłem latarni, jak nadmorska bliza, wskazującej nam drogę powrotu do naszego domu.

  Dziś Anno Domini 2009 składamy sobie wzajemnie i wszystkim przyjaciołom i sympatykom Gdyni – „miasta z morza i marzeń” serdeczne życzenia spokojnych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nachodzącego Nowego Roku 2010!

  Serdeczne życzenia kierujemy do tych wszystkich, którzy o miasto nasze dbają by piękniało z dnia na dzień, a także pielęgnują pamięć o jego historii i dziejach mieszkańców Gdyni, tu szczególnie dyrekcji i pracownikom Muzeum Miasta Gdyni, które z wielką dbałością i wysiłkiem przygotowało wystawę jubileuszową – gdynian wysiedlonych i losów miasta podczas okupacji. Władzom miasta życzymy wielu dobrych inicjatyw dla Gdyni i jej mieszkańców, aby i dla następnych pokoleń był to również „Wiek Złoty”.

STOWARZYSZENIE GDYNIAN WYSIEDLONYCH