IX Walne Zgromadzenie Członków SGW

Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych uprzejmie informuje, że – zgodnie z § 21 Statutu SGW – zwołane zostanie IX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

IX Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28.IV.2015 roku (wtorek) w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, przy ul. 3 Maja 27/31 (pierwszy termin: godz. 11:00, drugi termin: godz. 11:15).

Nigdy nie jest za późno na … prawdę

W dn. 28 listopada 2014 roku, Sejm oddał hołd gdynianom, którzy – tuż po wybuchu II wojny światowej – jako pierwsi, padli ofiarą niemieckiego terroru i zostali przymusowo oraz na dziko wysiedleni ze swoich domów i mieszkań, ze swojego Miasta – Miasta z morza i marzeń. Akcja wysiedleńcza miała na celu totalne wyrugowanie ludności narodowości polskiej z miasta i portu, by przygotować bazę oraz zaplecze dla niemieckiej marynarki wojennej Kriegsmarine. Jesienią 1939 roku, wygnanych w nieznane zostało ok. 80.000 mieszkańców Gdyni. Czytaj więcej

Wniosek do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Gdynia, 02.IX.2014 r.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11

Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych zwraca się z uprzejmą prośbą o wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego naszych członków, których wysiedlono/wyrzucono z miejsca zamieszkania na 6-cio letnią tułaczkę. Czytaj więcej

Motto:

„Chcemy trzymać się morza! Jest to potrzebą i koniecznością niezłomną całego państwa i całego społeczeństwa. Ten wielki poemat, krystalizujący się obok Gdyni, a mający się stopniowo rozszerzać coraz dalej, na całe polskie wybrzeże, jest poematem pracy pokojowej, gospodarczej, budującej nowe fundamenty naszego postępu na drodze cywilizacji. (…) A ponad to wszystko najważniejsze jest, że dziś Gdynia stanowi własność duchową i własność pracy, wysiłku, z takim niezmierzonym trudem zebranego kapitału całego społeczeństwa polskiego.”

Eugeniusz Kwiatkowski „Powrót Polski nad Bałtyk”, 1930 r.

Witamy na stronach Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych

Szanowni Internauci

W imieniu członków Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych Zarząd wita wszystkich Internautów, którzy byli uprzejmi odwiedzić naszą stronę!

Rozpoczęcie II wojny światowej atakiem na Westerplatte i Pocztę Polską w Gdańsku stało się początkiem gehenny wielu milionów Polaków, w tym także mieszkańców Gdyni. Zarząd Stowarzyszenia jest przekonany, że dzięki swojej inicjatywie zapozna społeczeństwo z losami gdynian w latach 1939 – 1945.

Stowarzyszenie nasze zainicjowało cykl sesji popularnonaukowych, które przybliżają dzieje napaści niemieckiej na Polskę, w tym szczególnie na Gdynię, okres walk w jej obronie i następujące po zajęciu Gdyni represje w stosunku do polskiej ludności, w tym masowe wysiedlenia. Na stronie naszej będziemy publikować teksty wygłoszonych referatów i opracowań dotyczących historii Gdyni i gdynian w tym  tragicznym czasie. Znajdą tu także miejsce nasze wspomnienia z tych trudnych lat. Czytaj więcej

Prawa autorskie

Uwaga: teksty, zdjęcia i materiały audiowizualne zamieszczone na stronie www.sgw.com.pl chronione są prawem autorskim, przedruki i wykorzystanie ich jako treatmentu do projektów filmowych i innych prac literackich wymaga zgody Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych i autorów zamieszczonych materiałów.