Boże Narodzenie 2016

Wypatrując w ciszy wigilijnej gwiazdki, do gorących i otwartych serc niechaj przyjdzie Pan i obdarzy nas swoim pokojem – byśmy mogli nim szczodrze obdarować wszystkich potrzebujących dobra, serca, miłości i zrozumienia.

boze-narodzenie

Żyjącym na całym świecie wysiedlonym gdynianom i wszystkim sympatykom naszej organizacji, Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą Zarząd i Komisja Rewizyjna SGW.

Motto:

„Chcemy trzymać się morza! Jest to potrzebą i koniecznością niezłomną całego państwa i całego społeczeństwa. Ten wielki poemat, krystalizujący się obok Gdyni, a mający się stopniowo rozszerzać coraz dalej, na całe polskie wybrzeże, jest poematem pracy pokojowej, gospodarczej, budującej nowe fundamenty naszego postępu na drodze cywilizacji. (…) A ponad to wszystko najważniejsze jest, że dziś Gdynia stanowi własność duchową i własność pracy, wysiłku, z takim niezmierzonym trudem zebranego kapitału całego społeczeństwa polskiego.”

Eugeniusz Kwiatkowski „Powrót Polski nad Bałtyk”, 1930 r.

Witamy na stronach Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych

Szanowni Internauci

W imieniu członków Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych Zarząd wita wszystkich Internautów, którzy byli uprzejmi odwiedzić naszą stronę!

Rozpoczęcie II wojny światowej atakiem na Westerplatte i Pocztę Polską w Gdańsku stało się początkiem gehenny wielu milionów Polaków, w tym także mieszkańców Gdyni. Zarząd Stowarzyszenia jest przekonany, że dzięki swojej inicjatywie zapozna społeczeństwo z losami gdynian w latach 1939 – 1945.

Stowarzyszenie nasze zainicjowało cykl sesji popularnonaukowych, które przybliżają dzieje napaści niemieckiej na Polskę, w tym szczególnie na Gdynię, okres walk w jej obronie i następujące po zajęciu Gdyni represje w stosunku do polskiej ludności, w tym masowe wysiedlenia. Na stronie naszej będziemy publikować teksty wygłoszonych referatów i opracowań dotyczących historii Gdyni i gdynian w tym  tragicznym czasie. Znajdą tu także miejsce nasze wspomnienia z tych trudnych lat. Czytaj więcej

Prawa autorskie

Uwaga: teksty, zdjęcia i materiały audiowizualne zamieszczone na stronie www.sgw.com.pl chronione są prawem autorskim, przedruki i wykorzystanie ich jako treatmentu do projektów filmowych i innych prac literackich wymaga zgody Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych i autorów zamieszczonych materiałów.