Historia budowy Pomnika Gdynian Wysiedlonych

Zobacz, jak powstawał Pomnik Gdynian Wysiedlonych i jak zmieniał się Plac Gdynian Wysiedlonych: