Historia budowy Pomnika Gdynian Wysiedlonych – III