Prawa autorskie

Uwaga: teksty, zdjęcia i materiały audiowizualne zamieszczone na stronie www.sgw.com.pl chronione są prawem autorskim, przedruki i wykorzystanie ich jako treatmentu do projektów filmowych i innych prac literackich wymaga zgody Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych i autorów zamieszczonych materiałów.