Witamy na stronach Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych

Szanowni Internauci

W imieniu członków Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych Zarząd wita wszystkich Internautów, którzy byli uprzejmi odwiedzić naszą stronę!

Rozpoczęcie II wojny światowej atakiem na Westerplatte i Pocztę Polską w Gdańsku stało się początkiem gehenny wielu milionów Polaków, w tym także mieszkańców Gdyni. Zarząd Stowarzyszenia jest przekonany, że dzięki swojej inicjatywie zapozna społeczeństwo z losami gdynian w latach 1939 – 1945.

Stowarzyszenie nasze zainicjowało cykl sesji popularnonaukowych, które przybliżają dzieje napaści niemieckiej na Polskę, w tym szczególnie na Gdynię, okres walk w jej obronie i następujące po zajęciu Gdyni represje w stosunku do polskiej ludności, w tym masowe wysiedlenia. Na stronie naszej będziemy publikować teksty wygłoszonych referatów i opracowań dotyczących historii Gdyni i gdynian w tym  tragicznym czasie. Znajdą tu także miejsce nasze wspomnienia z tych trudnych lat.

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych powstało w roku 1997 z inicjatywy grupy osób wysiedlonych przez okupanta niemieckiego z terenu miasta Gdyni i okolic. W 1998 roku nastąpiła rejestracja naszego Stowarzyszenia i niebawem minie dziesięć lat jego istnienia.

Obraz 100„Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych (…) jest organizacją dobrowolną, niezależną, samorządną osób wysiedlonych przez okupanta niemieckiego w latach 1939 – 1945 z miasta Gdyni i okolic oraz ludności narodowości polskiej w okresie powojennym.”  –  czytamy w Statucie  Stowarzyszenia.

Celem naszego Stowarzyszenia jest między innymi „ujawnienie losów gdynian wysiedlonych przez Niemców podczas wojny w latach 1939 – 1945, gromadzenie dokumentów, pamiątek, wiarygodnych życiorysów, wspomnień”  mówiących o martyrologii wysiedlonych z Gdyni jej mieszkańców. Celem jest także dokumentowanie strat osobowych i materialnych mieszkańców Gdyni związanych z masową akcją wysiedleń. Pragniemy pokazać ludobójcze sposoby niszczenia narodu polskiego i rabunek państwa polskiego dokonywany przez Niemców.

Organizowane konferencje popularnonaukowe  poświęcone zagadnieniom związanym z wysiedleniami gdynian w czasie wojny 1939 – 1945 są dokumentowane przez wydawnictwa, które zbierają teksty przygotowanych i wygłoszonych z tej okazji referatów, a także wspomnienia gdynian. Z inspiracji Stowarzyszenia powstało już także kilka prac magisterskich traktujących o wysiedleniach gdynian.

Czas ten przyniósł szereg realizacji różnych inicjatyw mających na celu udokumentowanie i upamiętnienie historycznej prawdy o naszych losach i losach naszego miasta.

tablicaW 1999 roku wmurowano tablicę przy wejściu na Dworzec PKP Gdynia Główna Osobowa upamiętniającą sześćdziesiątą rocznicę naszych wysiedleń.

W 2001 roku staraniem naszego Stowarzyszenia i decyzją Rady Miasta Gdyni jeden z placów otrzymał nazwę „Plac Gdynian Wysiedlonych”.

W 2002 roku zapoczątkowano organizowanie corocznych sesji popularnonaukowych na temat wysiedleń polskiej ludności cywilnej Gdyni przez okupanta niemieckiego.

W 2005 roku wmurowano w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni tablicę pamięci – zmarłych, zabitych, rozstrzelanych, pomordowanych, zagłodzonych, zamęczonych gdynian, którzy nie przeżyli deportacji w latach 1939 – 1945.

W 2006 roku umieszczono na murze kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdyni tablicę w hołdzie mieszkańcom Gdyni represjonowanym przez okupanta niemieckiego od 14 września 1939 roku, czyli od chwili zajęcia miasta do zakończenia wojny w 1945.

Benedykt_Wietrzykowski_Prezes_SGWOd 2005 roku Stowarzyszenie posiada sztandar wykonany przez członkinię SGW kol. Danielę Kwaśniewską, według projektu kol. Jadwigi Lewandowskiej. Stowarzyszenie posiada także swe logo.

Tablice i sztandar wykonano ze składek członków Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych.

W latach od powstania Stowarzyszenia ankiety i deklaracje członkowskie złożyło 750 osób. Stan aktualny to około 600 osób. Członkowie SGW zamieszkują teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami RP.

Do inicjatyw mających na celu integrację środowiska gdynian wysiedlonych zaliczyć należy organizowane przez Stowarzyszenie wycieczki. Było ich kilka, a kierunki wyjazdów pokrywały się z kierunkami naszych wysiedleń. Członkowie Stowarzyszenia odwiedzili między innymi Warszawę, Siedlce, Lublin, Łódź, Częstochowę, Radom i wiele innych miejscowości leżących na trasie wysiedleń. Odwiedzaliśmy także miejsca straceń Polaków w Piaśnicy i Szpęgawsku, niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof. Jadąc do Szpęgawska odwiedziliśmy pełen zabytków Pelplin z jego piękną katedrą i Muzeum Diecezjalnym, a także cmentarzem, gdzie pochowano pelplińskich księży zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Benedykt Wietrzykowski
Prezes
Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych