Nowy Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej

W imieniu członków i Zarządu Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, składam Panu najserdeczniejsze gratulacje z tytułu powołania Pana na stanowisko Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte.

Przeczytaj całe pismo SGW do dr-a Karola Nawrockiego: Pismo do K. Nawrockiego