Spotkajmy się po wakacjach!

Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych uprzejmie informuje, że cotygodniowe spotkania członków naszej organizacji zostaną wznowione z dniem 7 września 2021 r. – w Gdyni, na ul. 3 Maja, w Centrum Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy!