70. rocznica mordu na dowódcy GRYFA POMORSKIEGO

W dniu 9 marca 2014 r., w Gołubiu i Szymbarku, delegacja Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 70-tą rocznicę bohaterskich śmierci dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej GRYF POMORSKI – porucznika Józefa Dambka (ps. „Lech”, „Kil”, „Jur”, „Adam Falski”) i wszystkich Jego Podkomendnych.

Obchody rozpoczęły się w Gołubiu – Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym. Następnie, ułani ze Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii Polskiej „Hubal” poprowadzili zebranych nad Jezioro Dąbrowskie – pod pomnik upamiętniający śmierć porucznika Józefa Dambka. Tam, odegrano Hymn Narodowy, złożono kwiaty i odmówiono modlitwę w intencji por. J. Dambka (zamordowanego w dn. 4 marca 1944 r.) i jego Podkomendnych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny i Kościoła Katolickiego.

Wśród zebranych, znaleźli się przedstawiciele stowarzyszeń i związków kombatanckich, delegacje ze szkół imienia GRYFA POMORSKIEGO, miłośnicy historii, samorządowcy, politycy różnych opcji i ich przedstawiciele, a także wielu innych gości, których przywitał prezes Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. TOW GRYF POMORSKI (głównego organizatora obchodów) – Roman Dambek. Przypomniał on, że Józefa Dambka zamordował Hans Kessner vel Jan Kaszubowski, który działał wtedy z polecenia, najprawdopodobniej, zarówno Gestapo, jak i NKWD, a pozostałych – sowieci i ubecy, w latach 1945-46.

Mirosław Golon – dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku – mówił  o zasługach J. Dambka jako nauczyciela, aktywnego krzewiciela polskości i twórcy podziemnej organizacji, którą okupant niemiecki potraktował wyjątkowo krwawo.

Poseł PiS, Janusz Śniadek, zaapelował o kontynuację walki z nazwami ulic oraz pomnikami wystawianymi oprawcom i zbrodniarzom.

W imieniu Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych i poseł na Sejm, Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, głos zabrał prezes SGW – Benedykt Wietrzykowski.

Zobacz treść przemówienia: >> przemowienie 9 marca 2014

Podczas wystąpień, nawiązywano do niedawnego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, do których też zaliczali się „gryfowcy”, a także – do dramatycznej sytuacji na Ukrainie.

Tę część obchodów zakończono Apelem Poległych i Rotą.

Dalsze uroczystości odbywały się w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, gdzie – pod pomnikiem GRYFA POMORSKIEGO – złożono kwiaty, a później, patriotycznie biesiadowano przy historycznej rekonstrukcji.

Zobacz zdjęcia z >>uroczystości w Gołubiu i Szymbarku<<, zrobione przez członka SGW – Ewarysta Kalisia.