15.X.2013 r. – 74-ta rocznica wysiedleń z Gdyni – zdjęcia profesjonalne (Jacek Pisz)