09.XI.2013 r., Gdańsk – marsz protestacyjny: DOŚĆ LEKCEWAŻENIA SPOŁECZEŃSTWA