Pokaz filmu „Kto kogo wypędzał?”

W filii Biblioteki Publicznej w Gdyni na Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 odbył się w sobotę 2 czerwca 2007 r. pokaz filmu Artura Janickiego „Kto kogo wypędzał?”

Pokaz filmu „Kto kogo wypędzał?”


W filii Biblioteki Publicznej w Gdyni na Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 odbył się w sobotę 2 czerwca 2007 r. pokaz filmu Artura Janickiego „Kto kogo wypędzał?” Organizatorem pokazu był Klub „Gazety Polskiej”. Film ten podjął temat kontrowersji wokół tzw.” wypędzeń” Niemców pod koniec II wojny światowej i po jej zakończeniu z terenów wcześniej przez nich zajętych drogą podbojów, aż po wiek XX. Były to ziemie kolonizowane przez Niemców w czasie wielowiekowego parcia „Drang nach Osten”. Warto tu może przypomnieć, że obecność Niemców w Gdańsku na dobre zapoczątkowała się słynną rzezią gdańszczan w czasie krzyżackiej nawały jeszcze w średniowieczu, aż wody Motławy spłynęły krwią mordowanych – jak podaje dawna pieśń gminna. Film Artura Janickiego nie sięgał tych czasów. Autor skupił się na tragicznych latach II wojny światowej. Na początek zacytowany został fragment niemieckiego „edukacyjnego” pokazu multimedialnego na temat niemieckich „wypędzeń”. W niemieckiej wersji dwudziestowiecznej historii głównymi poszkodowanymi II wojny światowej byli Niemcy, a winnymi tego – byli rzekomo Polacy. Tak oto wygląda zakłamywanie historii w ich wydaniu.

W filmie Artura Janickiego mieliśmy jednak okazję poznać autentyczną historię tragicznych losów wysiedlanych Polaków z zajętych przez Niemców i wcielonych do Rzeszy polskich terenów – Pomorza, Wielkopolski, Śląska, Żywiecczyzny, Zamojszczyzny. Wysiedleni wspominali te tragiczne chwile, gdy pozostawiając całe swe mienie w pośpiechu opuszczali swe domostwa wywożeni bydlęcym wagonami do generalnej Guberni, a nawet dalej na Wschód, na przykład na wymianę z Niemcami wołyńskimi. Wspominano tragiczne chwile na Zamojszczyźnie, wspominano porywanie polskich dzieci kierowanych na germanizację lub do obozów. Wielu wysiedlonych ginęło w czasie tej wywózki. O swoich losach opowiadali także w filmie członkowie naszego Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych.

Po projekcji filmu głos zabrał jego autor, Artur Janicki dopowiadając wiele wątków obecnych w filmie. Głos także zabrała senator PiS, Dorota Arciszewska – Mielewczyk, prezes Stowarzyszenia „Powiernictwo Polskie”. Zwracała uwagę na rozliczne problemy, jakie wynikają z  działań Związku Wypędzonych z Eriką Steinach i Powiernictwa Pruskiego z Rudim Pewelką wymierzonych przeciwko Polsce.

W czasie dyskusji z uczestnikami pokazu filmu padło także zdanie, iż jako wysiedlonych należy traktować także Polaków zesłanych na Syberię i tych, którzy zdołali repatriować się po zakończeniu wojny z polskich Kresów wschodnich.

Nasze Stowarzyszenie czyni starania, aby film Artura Janickiego szerzej udostępnić zainteresowanym widzom.

la