Nigdy nie jest za późno na … prawdę

W dn. 28 listopada 2014 roku, Sejm oddał hołd gdynianom, którzy – tuż po wybuchu II wojny światowej – jako pierwsi, padli ofiarą niemieckiego terroru i zostali przymusowo oraz na dziko wysiedleni ze swoich domów i mieszkań, ze swojego Miasta – Miasta z morza i marzeń. Akcja wysiedleńcza miała na celu totalne wyrugowanie ludności narodowości polskiej z miasta i portu, by przygotować bazę oraz zaplecze dla niemieckiej marynarki wojennej Kriegsmarine. Jesienią 1939 roku, wygnanych w nieznane zostało ok. 80.000 mieszkańców Gdyni.

Pierwsze (i jedyne) czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia 75. rocznicy wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni przez okupanta niemieckiego i oddania hołdu ofiarom (druk nr 2862) miało miejsce w dn. 26 listopada 2014 r. – na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu. Projekt Uchwały uzasadniła poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk (posłuchaj – video-relacja). Dwa dni później, przez aklamację, posłowie przyjęli – najdłuższą w historii – Uchwałę.

Oto – Uchwała, którą Sejm RP podjął w dn. 28.XI.2014 r.:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie uczczenia 75. rocznicy wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni

Gdynia, miasto powstałe wokół jedynego morskiego portu II Rzeczypospolitej Polskiej i tak jak on wzniesione wysiłkiem całego społeczeństwa, jako jedno z pierwszych w czasie II wojny światowej doświadczyło zbrodniczej działalności Niemców. Po kapitulacji Helu i zlikwidowaniu przez Niemców ostatnich punktów zbrojnego oporu Polaków władze okupacyjne przystąpiły do planowej i metodycznej akcji usuwania z ważnych dla siebie terenów ludności, która stanowiła potencjalne zagrożenie i mogła dezorganizować plany kolejnych militarnych podbojów.

Gdynia, przeznaczona przez najwyższe władze III Rzeszy Niemieckiej na bazę Kriegsmarine oraz ośrodek badawczy torped, jako pierwsze miasto na terenie okupowanego kraju stało się celem niemieckiej polityki czystek etnicznych. Począwszy od października 1939 r. zmilitaryzowane oddziały Niemców wypędzały ludność narodowości polskiej z domów i wywoziły w nieznane. Ten bezprecedensowy gwałt na ludności cywilnej miasta był złamaniem postanowień konwencji haskiej z 1907 r. Szacuje się, że w wyniku tych działań ucierpiało ok. 80 tys. ludzi. Faktyczna liczba ofiar pozostaje jednak nieznana, a losy wielu z nich nie zostały jeszcze wyjaśnione.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd i cześć 80 tys. obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkańców Gdyni, którzy padli ofiarą pierwszej w okupowanej Polsce niemieckiej akcji przymusowych wysiedleń, obliczonej na całkowite wyeliminowanie osób narodowości polskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa wyrazy wdzięczności tym wszystkim , którzy – mimo że narażali, a nawet oddawali swoje życie – udzielali wysiedlanym gdynianom pomocy i schronienia, dając wielu z mnich szansę na przetrwanie, a niekiedy ratując im życie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek i uznanie dla ofiar, rodzin, środowisk i organizacji, które przez kilkadziesiąt lat wytrwale walczyły i ciągle walczą o prawo do prawdy o wysiedleniach dokonywanych przez okupanta niemieckiego na terenie miasta Gdyni, przypominają o ofiarach i starają się o ich godne upamiętnienie.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Radosław Sikorski