Wojna

1 września 1939 roku o godz. 4.45 przez zatokę dotarły do Gdyni echa wystrzałów niemieckiego pancernika „Schlezwig – Holstein” wymierzone w polską placówkę wojskową na Westerplatte w Gdańsku. Oznaczało to rozpoczęcie przez Niemców krwawej i okrutnej II wojny światowej

r-i-198-5a

Na Gdynię spadły pierwsze bomby, jedna z nich chybiła szpital miejski przy Placu Kaszubskim i trafiła w szpitalny ogród – wówczas wypisano ze szpitala wszystkich cywilów.

Niemieckie oddziały obaliły szlaban graniczny w Kolibkach i wkroczyły na rubieże Gdyni. Gdynia broniła się do 14 września, a następnie polskie oddziały wojskowe wycofały się na Kępę Oksywską – dowódca obrony Gdyni płk. Stanisław Dąbek oszczędził w ten sposób miasto przed zniszczeniem w czasie walk ulicznych.

Natychmiast po zajęciu miasta przez Niemców rozpoczęły się represje
.