15.X.2013 r. – 74-ta rocznica wysiedleń z Gdyni – zdjęcia amatorskie (Joanna i Tadeusz Zawadzcy)