15.I.2010 r. – spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych