13.X.2013 r. – 74-ta rocznica wysiedleń z Gdyni – uroczystości kościelne – zdjęcia amatorskie (Ewaryst Kaliś)