Wniosek do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Gdynia, 02.IX.2014 r.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11

Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych zwraca się z uprzejmą prośbą o wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego naszych członków, których wysiedlono/wyrzucono z miejsca zamieszkania na 6-cio letnią tułaczkę.

Wyrzucenia/wypędzenia ludności cywilnej narodowości polskiej dokonał okupant niemiecki w latach 1939-1945. Z miasta Gdynia, które – na dzień 31.VIII.1939 r. – liczyło 127 tys. mieszkańców, wysiedlono w okresie II wojny światowej ok. 80% ludności – głównie starców, ludzi chorych i matki z dziećmi, gdyż mężowie, ojcowie i młodzież męska stanęli wówczas w obronie Ojczyzny. Wysiedleni, którzy pozostawili na rzecz okupanta cały swój życiowy dorobek, to przywódcy polityczni lub ich rodziny, inteligencja, przedstawiciele przedsiębiorców, kupców, lekarzy, robotników portowych, stoczniowych …

Działania te były połączone z planami germanizacji i włączenia Gdyni do Rzeszy. Wg naszej oceny i oceny naukowców, deportacje ludności polskiej z Gdyni, przeprowadzone przez funkcjonariuszy okupanta niemieckiego, naruszały normy IV Konwencji Haskiej – jako zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludności cywilnej, stanowiące ludobójstwo. Sprawa powyższa została przedstawiona przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze.

Dnia 14.XII.1945 r., sędziom Trybunału przedstawił ją reprezentujący Stany Zjednoczone członek oskarżycieli Samuel Harris. Przed Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, aktem oskarżenia objętych było 21 oskarżonych, tzw. zbrodniarzy wojennych kierujących zbrodniami popełnionymi na terenach okupowanych.
W dniach 30.IX.1946 r. i 01.X.1946 r., ogłoszono wyrok. Orzeczenie co do winy i kary poszczególnych osób przedstawiało się w sposób następujący:12 osób       – kara śmierci przez powieszenie,
3 osoby        – kara dożywotniego więzienia,
4 osoby        – kara 10-20 lat więzienia,
3 osoby        – uniewinniono,
——————————————————————————————————–
1 osoba        – skazana zaocznie.

Ww. informacje nie dotyczą zbrodniarzy osądzonych w sądach polskich, w sprawach przeciwko: Albert Forster i Richard Hildebrandt, którzy sądzeni byli w Gdańsku. Sąd orzekł dla nich kary śmierci. Wyrokiem z dn. 11.XII.1961 r., Adolf Eichmann został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano w dn. 31.V.1962 r. Został on uznany za winnego deportacji ok. 500.000 Polaków z terenów wcielonych do Rzeszy.

Skoro Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze oraz Sąd Polski w Gdańsku uznały winnych deportacji – wypędzenia i wygnania na 6-cio letnią tułaczkę ludności cywilnej narodowości polskiej z miasta Gdynia, to członkowie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych stawiają pytanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: „dlaczego rząd Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia dzisiejszego, neguje ten fakt”?

Dlaczego, do dnia dzisiejszego, tj. 75 lat od tego ludobójstwa, ofiary – za swoją tułaczkę i 6 lat głodowania – nie uzyskały uprawnień osób represjonowanych z tyt. Ustawy z dn. 24.I.1991 r. z późn. zm.?

Członkowie Stowarzyszenia chcą też wiedzieć, kiedy zostaną udzielone im wartości materialne za utracone mienie, ujawnione w stosownych kwestionariuszach, które znajdują się w Archiwum m. Gdyni przy ul. Handlowej 10.

Powyższe pytania kierujemy na adres Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, gdyż problem ten był już wielokrotnie, lecz bezskutecznie, przedstawiany tak władzom lokalnym, jak i centralnym, tj. Prezydentowi, Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3665 z dn. 02.XII.2004 r. – odrzucony przez Marszałka Cimoszewicza) oraz kolejnym posłom i senatorom RP.

Od 2000 roku, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przy Instytucie Pamięci Narodowej (oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni), prowadzi też w tej sprawie śledztwo (sygn. akt.: S/22/ZN/2000).

W załączeniu, uprzejmie przekazujemy 1 egz. materiałów z I i II sesji popularno-naukowych nt. wysiedleń z Gdyni w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, które odbyły się w dniach 19.XI.2002 r. i 12.XII.2003 r. Ponadto, polecamy książkę pt. „Gdynia 1939-1945 według źródeł polskich i niemieckich. Aresztowania, egzekucje, wysiedlenia …” autorstwa dr Moniki Tomkiewicz i dr Elżbiety Rojowskiej.

W imieniu członków Stowarzyszenia,
z poważaniem,
Benedykt Wietrzykowski, prezes SGW