Muzeum Historii Polski – proponuje

RODZINY ROZDZIELONE PRZEZ HISTORIĘ
Projekt Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski zapoczątkowuje projekt „Rodziny rozdzielone przez historię”. Jego celem jest pokazać poprzez losy rodzin, które zostały rozdzielone na skutek wydarzeń historycznych dzieje Polski w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat (wojna, przesiedlenia, wywózki, prześladowania polityczne) i vice versa – jak dramatyczne dzieje Polski wpłynęły na losy i często dramaty ludzkie.

Na podstawie zebranych opowieści rozdzielonych rodzin Muzeum zorganizuje wystawę, na której zostaną opowiedziane losy indywidualnych rodzin; przedstawione zostaną fotografie, listy, dokumenty i pamiątki. Za pomocą tego projektu chcemy zbudować pomost między przeszłością  i przyszłością –  zachować pamięć o doświadczeniach rodzin i ich członków, a wśród młodych ludzi obudzić zainteresowanie historią i zbudować związek emocjonalny z przeszłością.
Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o naszym projekcie. Poszukujemy osób, które byłyby gotowe opowiedzieć nam o losie swojej rodziny i gotowe byłyby przekazać na rzecz Muzeum lub wypożyczyć zdjęcia/dokumenty/listy i inne pamiątki, które pomogą nam opowiedzieć historię rodzin, które zostały rozdzielone.

Ogłaszamy również konkurs na opowieść o losach rodzin rozdzielonych przez historię. Nagrodą w konkursie jest publikacja książki prezentującej dzieje rodzin – laureatów konkursu.
Osoby, które byłyby gotowe na taka współpracę, prosiłbym o kontakt na adres:
Muzeum Historii Polski
Z dopiskiem „Rodziny”
ul. Hrubieszowska 6 a
01-209 Warszawa
e-mail : rodziny@muzhp.pl

Bez zaangażowania z Państwa strony wystawa nie będzie mogła powstać. Dlatego raz jeszcze proszę serdecznie o kontakt, nadsyłanie opowieści i przekazywanie pamiątek tych wszystkich z Państwa, którym zależy, aby pamięć o tym, co się wydarzyło nie zaginęła.

Na stronie Muzeum Historii Polski: www.muzhp.pl do pobrania kwestionariusz