IX Walne Zgromadzenie Członków SGW

Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych uprzejmie informuje, że – zgodnie z § 21 Statutu SGW – zwołane zostanie IX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

IX Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28.IV.2015 roku (wtorek) w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, przy ul. 3 Maja 27/31 (pierwszy termin: godz. 11:00, drugi termin: godz. 11:15).